Tín dụng bất động sản tăng cao tạo không khí tích cực cho ngân hàng

Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo Kinh tế – xã hội trước Quốc hội ngày 20/10 . Đến cuối tháng 9/2014, tín dụng bất động sản đã tăng 11,5% so với cuối năm 2013.

Khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình trả lời chất vấn Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 29/9, ông cũng đã dẫn chi tiết trên, xem đó như một chuyển biến tích cực. Thông tin này cũng đã từng được đề cập trước đây.

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tìm hiểu thêm những thông tin về vay tin dung tại đây.

Trong buổi trả lời chất vấn của Thống đốc, một chuyên gia rất tâm đắc với nội dung và tinh thần trả lời của tư lệnh ngành ngân hàng. “Chúng ta vẫn quá nặng về việc thực hiện mục tiêu, nhìn vào con số tăng trưởng tín dụng. Hơi tiếc, khi Thống đốc không nhấn mạnh ở điểm giá trị hơn là tín dụng thời gian qua đã góp phần giúp chuyển dịch sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu nền kinh tế. Đây mới là điều quan trọng hơn là con số tăng trưởng được bao nhiêu”, chuyên gia trên nói.

Hiện nay tín dụng tăng trưởng cao, dieu kien vay ngan hang trở nên dễ dàng hơn và nhanh chóng thực hiện.

Báo cáo của Thủ tướng Chính phủ sáng 20/10 cung cấp dữ liệu chú thích về tín dụng cho thấy một số dấu hiệu. Ngân hàng Nhà nước đã tập trung hơn cho các lĩnh vực ưu tiên; dòng tiền chuyển hướng vào đó rõ hơn, giúp chuyển dịch sản xuất kinh doanh và gián tiếp hỗ trợ tái cơ cấu nền kinh tế.

Tăng trưởng tín dụng và một điểm “hơi tiếc”
Đến cuối tháng 9 so với cuối 2013, ngoại trừ lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao, trong khi tăng trưởng tín dụng bất động sản vượt trội 11,5% thì các nhóm ưu tiên khác hầu hết đều thấp hơn mức tăng trưởng chung (7,26%). Cụ thể nông nghiệp nông thôn 6,9%; tín dụng chính sách chỉ tăng 4%. Tính đến cuối tháng 8 thì tín dụng xuất khẩu chỉ tăng 4,14%, công nghiệp hỗ trợ 6,06%, doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ tăng 3,81%.

Sự dịch chuyển của dòng vốn cần một quá trình để kiểm chứng có bị chệch hay không. Còn trên thực tế, việc lái vốn theo chủ đích của Ngân hàng Nhà nước gặp nhiều trở ngại.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để có thể vay von ngan hang nhanh chóng và tiện lợi.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *