Ngân hàng VPBank được NHNN chấp thuận gia tăng vốn điều lệ

Theo như văn bản mới nhất của NHNN là số 2566/NHNN-TTGSNH, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ được tăng mức vốn điều lệ của mình.

.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc VPB tăng vốn điều lệ từ 6.347,41 tỉ đồng lên 7.324,27 tỉ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ-VPBank ngày 21/4/2014 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị VPB ngày 23/3/2015.

Bạn có thể liên hệ cho vay tiêu dùng để giải quyết những nhu cầu vay tiêu dùng hàng ngày một cách nhanh chóng với lãi suất hấp dẫn.

VPB có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật; sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, VPB có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho Ngân hàng Nhà nước.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin vay tín dụng với những thông tin chúng tôi sẵn sàng cập nhật cho bạn về vay tiêu dùng bảo hiểm nhân thọ.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép hoặc nếu Đại hội đồng cổ đông VPB thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, văn bản này sẽ hết hiệu lực pháp lý.

Bạn có thể tham khảo thông tin vay tieu dung prudential để vay tiêu dùng sử dụng cho bản thân.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *