Hệ thống ngân hàng cần khắc phục nhiều hạn chế và thiếu sót

Hệ thống ngân hàng bắt đầu bộc lộ nhiều dấu hiệu căng thẳng và tích tụ những yếu tố dễ bị tổn thương, nợ xấu có xu hướng tăng mạnh, sau một quá trình tăng mạnh tốc độ mở rộng tín dụng cho nền kinh tế, cùng với những yếu kém của khu vực doanh nghiệp (DN), khu vực bất động sản và tình trạng suy giảm chung của nền kinh tế.

Tất cả những thách thức đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiến hành tái cơ cấu. Là một trong các đối tác phát triển quan tâm và hỗ trợ phát triển hệ thống tài chính Việt Nam từ nhiều năm qua.

Chúng tôi ủng hộ việc Chính phủ Việt Nam đã kịp thời xây dựng và triển khai đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng mà trọng tâm là hệ thống ngân hàng. Đề án đã được đặt trong tổng thể thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế nhằm phát triển kinh tế bền vững.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin vay tín dụng với những thông tin chúng tôi sẵn sàng cập nhật cho bạn về dịch vụ vay tin dung ngan hang.

Hệ thống ngân hàng Việt Nam trong những năm qua đã phát triển rất nhanh, với tổng tài sản gấp hơn 1,5 lần GDP vào cuối năm 2014; tổng tín dụng cho nền kinh tế lên khoảng 100% GDP, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

Việc tái cơ cấu hệ thống TCTD cũng được tiến hành đồng thời với tái cơ cấu DNNN và tái cơ cấu đầu tư công. Cụ thể, Chính phủ và NHNN Việt Nam đã xác định rõ mục tiêu cơ cấu lại căn bản, triệt để và toàn diện hệ thống tổ chức tín dụng theo hướng hiện đại, an toàn, hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh dựa trên nền tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến, phù hợp thông lệ quốc tế.

Bạn có thể liên hệ với vay theo luong vpbank nếu như có nhu cầu làm thẻ tín dụng ngay hôm nay.

 

Một điểm quan trọng là việc triển khai tái cơ cấu hệ thống TCTD đã được gắn liền với thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu nhằm duy trì an toàn hoạt động ngân hàng và lành mạnh hóa tình hình tài chính của các TCTD. Có khá nhiều giải pháp đặt ra trong Đề án cơ cấu lại các TCTD giai đoạn 2011-2015, cũng như Đề án xử lý nợ xấu của các TCTD.

Đề án thành lập Công ty Quản lý tài sản các TCTD (VAMC) đã được tiếp thu từ những khuyến nghị của cộng đồng các nhà tài trợ, các đối tác phát triển, nhất là các kiến nghị của Đoàn FSAP (do WB và IMF phối hợp thực hiện) vận dụng linh hoạt vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Chúng tôi luôn cập nhật thông tin lai suat vay vpbank nhanh chóng và tiện lợi.

 

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *