Các ngân hàng đưa ra chính sách phát triển trong tương lai

Các ngân hàng sẽ tổ chức họp đại hội cổ đông trong tháng 4 này. Chúng ta hãy cùng điểm qua một số vấn đề trong cáo bạch mà Hội đồng quản trị nhiều ngân hàng.

Ngày 18/4 tới, Techcombank tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015. Theo tài liệu vừa công bố, Techcombank sẽ trình cổ đông thông qua việc duy trì khoản lợi nhuận còn lại có thể phân phối của ngân hàng hơn 1,340 tỷ đồng dưới hình thức lợi nhuận không chia để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin vay tín dụng với những thông tin chúng tôi sẵn sàng cập nhật cho bạn về dịch vụ vay tin dung ngan hang.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2015, Techcombank sẽ trình cổ đông chỉ tiêu tổng tài sản 190,003 tỷ đồng, tăng trưởng 7,4%. Tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 3%. Lợi nhuận trước thuế năm 2015 dự kiến đạt 2,000 tỷ đồng, tăng trưởng 49% so với năm trước. Ngoài ra, sẽ trình phương án xử lý trái phiếu chuyển đổi. Theo đó, ngân hàng đã phát hành 3,000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi vào tháng 12/2010 có kỳ hạn 10 năm. Trái phiếu được phép chuyển đổi thành cổ phần của Techcombank với giá chuyển đổi ban đầu 17,188 đồng/cp và việc chuyển đổi sẽ diễn ra vào năm 2016.
Còn Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank, mã MBB- HoSE) sẽ đại hội vào ngày 21/4 tới. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết thúc năm 2014, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MBBank đạt 3.174 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận mục tiêu 3.100 tỷ đồng đặt ra từ đầu năm. EPS năm 2014 của ngân hàng đạt 2.136 đồng/ cổ phiếu.

Nếu cần biết thêm về lai suat vay tieu dung prudential, bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt với tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) đạt 1,31%, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 15,8%. Mục tiêu năm 2015 của MBBank là hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch 2015 đề ra, mục tiêu chiến lược Top 5 hệ thống các NHTM, bên cạnh đó hoàn thành tái cơ cấu chi nhánh, các công ty và dịch chuyển mạnh cơ cấu kinh doanh theo hướng bán lẻ, phát triển phi tín dụng.

Theo đó, MB dự kiến tăng tổng tài sản thêm 8-10% so với kết quả năm 2014 là 200.489 tỷ đồng, kế hoạch tăng vốn lên 16.000 tỷ đồng và tiếp tục duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3% (năm 2014 là 2,73%). Ngân hàng này đặt ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 3.250 tỷ đồng, trong đó riêng ngân hàng đạt 3.150 tỷ đồng với tỷ lệ chi trả cổ tức khoảng 10% như năm 2014. HĐQT cũng cho rằng “Việc triển khai Đề án kênh liên kết với Viettel và các sáng kiến chiến lược trọng yếu cần đẩy mạnh hơn nữa”.

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tìm hiểu thêm những thông tin về lĩnh vực vay tin chap prudential tại đây.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *