Các ngân hàng cần thực hiện nhiều biện pháp giải quyết nợ xấu

Theo những thông tin liên quan đến Đề án Tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, các ngân hàng có nhiệm vụ ưu tiên giải quyết nợ xấu một cách mạnh mẽ nhất có thể, điều này cho thấy những dấu hiệu của việc các ngân hàng sẵn sàng tăng trưởng trở lại.

Cơ sở cho nhận định giải quyết nợ xấu thứ nhất là Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành nhiều quy định có tính ràng buộc, khiến các ngân hàng phải tích cực hơn trong xử lý nợ xấu như TCTD có tỷ lệ nợ xấu trên 3% không bán nợ cho VAMC sẽ bị thanh tra (Nghị định 53/2013), không được mở thêm chi nhánh (Thông tư 21/2013/TT-NHNN) hay các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% mới được cho vay đầu tư cổ phiếu (Thông tư 36/2014/TT-NHNN).

Nếu bạn đang có dự định đầu tư kinh doanh nhưng chưa có đủ vốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về vay tin chap prudential.

Việc gia tăng giới hạn tỷ lệ vốn ngắn hạn và quyết định cho vay trung dài hạn từ 30% lên 60%, tạo điều kiện cho các ngân hàng có thể cơ cấu lại các khoản nợ ngắn hạn có rủi ro thành nợ dài hạn trước khi điều khoản cho phép cơ cấu lại nợ theo Thông tư 09 hết hạn (31/03/2015).

Ngoài ra, việc tăng trưởng tín dụng dường như đang tăng tốc nhanh hơn trong khi sự tham gia mua nợ của VAMC đã phần nào làm chậm lại tốc độ tăng nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ do đó được kéo giảm. Lợi nhuận giữa các ngân hàng sẽ phân hóa, tùy thuộc vào mức độ chặt chẽ trong phân loại nợ và trích lập chi phí dự phòng ở các năm trước và triển vọng thu nợ ngoại bảng, gắn liền với sự phục hồi của nền kinh tế.

Bạn có thể tham khảo thông tin vay tin dung ngan hang để thực hiện những dự án của mình.

Các TCTD phải sử dụng kết quả phân loại nhóm nợ đối với khách hàng do Trung tâm Thông tin tín dụng của NHNN (CIC) cung cấp để điều chỉnh kết quả tự phân loại nợ. Một số ngân hàng đã thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng theo sát hệ thống phân loại nợ của CIC sẽ ít bị ảnh hưởng khi quy định phân loại nợ theo kết quả phân loại của CIC có hiệu lực từ đầu tháng 1/2015. Ngoài ra, các ngân hàng đã thực hiện xóa nợ cũng có thể ghi nhận lợi nhuận đột biến nếu thu được nợ từ nợ ngoại bảng nhờ thị trường bất động sản phục hồi và sự cho phép tái cơ cấu nợ của NHNN trước đây đã tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp khôi phục lại hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Bạn có thể liên hệ vay tieu dung nhanh để có thể vay tiền tiêu dùng một cách nhanh chóng.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *